pretežno oblačno
trenutno vrijeme
DUBROVNIK
20.7°C
Vrijeme za 24.09.2023.
24.09.2023. Danas
Max. 23°C Min. 16°C
Vrijeme za 25.09.2023.
25.09.2023. Pon
Max. 24°C Min. 19°C
Vrijeme za 26.09.2023.
26.09.2023. Uto
Max. 28°C Min. 21°C
Dežurna ljekarna
Dežurna ljekarna
Ljekarna Kod zvonika
CHF
CHF
0,9650
GBP
GBP
0,86795
USD
USD
1,0647

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI
TELE - 5 d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Voditelj obrade: TELE - 5 d.o.o., Masarykov put 3 c, 20000 Dubrovnik.

Ako je TELE - 5 d.o.o. zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa TELE - 5 d.o.o., dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka osim od TELE - 5 d.o.o., možete zatražiti i od drugog voditelja obrade navedenog u dijelu ove Politike pod naslovom Pravila o zajedničkim voditeljima obrade.

TELE - 5d.o.o. je imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

pisanim putem na adresu: TELE - 5 d.o.o., Masarykov put 3 c, 20000 Dubrovnik, za Službenika za zaštitu podataka e-mailom na adresu: office@libertas.tv

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje Društva, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva.

Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila:

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka;

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice Društva;

PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA definiraju kako prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja;

PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE definiraju zajedničke voditelje obrade, njihovo djelovanje, te kontaktnu točku za pojedince.

PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Društvo primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa Društvom (korištenje Internet stranica kojih je Društvo nakladnik, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, sklapanje pretplatničkog ugovora, sklapanje ugovora o oglašavanju, ugovora o suradnji) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

Ime, prezime

Adresa stanovanja

OIB

Broj bankovnog računa

E-mail adresa

Broj telefona

Društvo tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet

Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite

Načine korištenja Internet stranice Društva

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva - što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);

Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora – primjerice pri sklapanju pretplatničkog ugovora, pri ugovaranju usluga dostave sukladno sklopljenom ugovoru, pri predaji oglasa za objavu osmrtnice;

Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;

Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika - primjerice privola nositelja roditeljske skrbi za objavu podataka djece mlađe od 16 godina.

Korištenje podataka

Društvo koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama – Društvo osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje

Marketinške i prodajne aktivnosti – Društvo osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima

Zaštita zaposlenika Društva – Društvo osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika

Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

Načini prikupljanja podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

Izravno od pojedinca –podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici Društva, dolaskom u prostore Društva, telefonskim razgovorom sa pojedincem, sudjelovanjem u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju Društva.

Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Društvo osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

Pristup informacijama;

Prigovor na obradu;

Ograničenje obrade;

Prijenos podataka;

Ispravljanje podataka;

Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Korisnik zahtjev za ostvarenje svojih prava može postaviti i putem Obrasca zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika koji se nalazi na sljedećem linku - OBRAZAC PREUZMITE OVDJE . Popunjen Obrazac je potrebno poslati na mail office@libertas.tv ili dostaviti pisanim putem u sjedište Društva.

Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Društvo zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

Svrsi obrade osobnih podataka;

Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;

Kategoriji osobnih podataka;

Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;

Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;

Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA

U određenim slučajevima Društvo može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe.

Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik / nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

Društvo će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;

Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;

Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;

Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;

Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade;

Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;

Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;

Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

Sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Uhićenje ili progon prekršitelja.

Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.

Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu office@libertas.tv

U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Iako je Društvo orijentirano na informiranje cjelokupne javnosti, itekako smo svjesni da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka, budući oni mogu biti manje svjesni rizika i mogućih posljedica otkrivanja svojih podataka.

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Društvo po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

Stoga će Društvo poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

Ako Društvo sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, Društvo će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:

izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i

osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;

te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU

Društvo priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem Internet stranice Društva prikupi.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje Ste dobrovoljno dali Društvu, bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja) ili korištenjem Internet stranice.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima Društvo će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

KOLAČIĆI

Kako bi se osigurao ispravan rad web-mjesta društva TELE - 5d.o.o., ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta. Pretraživanjem na mreži prikupljaju se informacije pomoću kolačića tijekom pretraživanja web-mjesta / aplikacija društva TELE - 5d.o.o. i / ili web-mjesta / aplikacija trećih osoba. Legitiman interes društva TELE - 5d.o.o. u korištenju kolačića je osigurati ispravan prikaz web-mjesta / aplikacija, oglasa i obavijesti s ciljem neprestanog poboljšanja korisničkog iskustva te pružanja kvalitetnog sadržaja i oglasa korisnicima. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani te se ne koriste s ciljem prikupljanja i pristupa korisničkim podacima.

Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. Pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica. Zahvaljujući kolačićima na web-mjestima / aplikacijama Društvamoguće je:

pratiti detaljniju metriku posjećenosti web-mjesta te time pružiti relevantniji sadržaj članaka i oglasa

kontinuirano poboljšavati sadržajne i tehničke funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija

detektirati i osigurati se od rizičnog ponašanja korisnika koji mogu naštetiti web-mjestima / aplikacijama

razumjeti na koji način korisnici konzumiraju sadržaj web-mjesta te na temelju toga razvijati postojeće i kreirati nove usluge

Kako koristimo kolačiće?

Kolačići mogu biti korišteni u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-mjesto / aplikaciju, kako bi zapamtio vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva. Svi podaci prikupljeni putem kolačića koriste se sumirano za potrebe poboljšanja i optimalnog serviranje web-mjesta / aplikacija te svi kolačići koje serviramo su aninomizirani te na temelju njih ne možemo doći do osobnih podataka posjetitelja.

Kolačićima možemo prikupljati podatke o upotrebi naših web-mjesta / aplikacija - npr. podrijetlo / lokaciju posjeta, posjećene stranice, pregledane videozapise ili oglase, ključne riječi, trajanje posjeta te usluge odabrane za kupovinu putem web-mjesta osmrtnice.jutarnji.hr, pretplata.jutarnji.hr i online.jutarnji.hr, informacije o uređaju, informacije o posjetu korisnika.

Ovisno o svrsi i učestalosti interakcije korisnika s web-mjestima / aplikacijama Društvaprikupljeni podaci služe za više svrha podijeljenim u nekoliko kategorija koje su prikazane u tablici.

Svrhe kolačića

Za osiguranje ispravnog rada web-mjesta / aplikacija

Ispravan prikaz sadržaja;

Stvaranje i pamćenje košarica prilikom kupovine pretplata tiskanog i digitalnog izdanja Društva

Stvaranje i pamćenje prijave / registracije na stranicama za kupovinu pretplate

Stvaranje i pamćenje prijave / registracije prilikom sudjelovanja na nagradnim igrama / nagradnim natječajima u kojima je organizator / priređivač Društvo

Personaliziranje sučelja kao što je odabir jezika;

Parametri uređaja;

Razlučivost i vrsta zaslona;

Poboljšanje web – mjesta / aplikacija

Za prikupljanje statističkih podataka

Statističke podatke prikupljamo kako bismo plasirali kvalitetan sadržaj i poboljšali kvalitetnu web-mjesta / aplikacija i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika te sukladno tome unaprijedili usluge i funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija.

Za oglašavanje

Ponekad koristimo kolačiće kako bismo vam prikazali oglas na mreži za proizvode i usluge koji bi vas mogli zanimati na temelju prethodnog ponašanja. Na temelju kolačića saznajemo kakve teme vas najviše zanimaju te na temelju prikupljenog znanja serviramo vam oglase. Isto tako, ponekad i naši partneri (treće osobe) koriste takva saznanja kako bi vam mogli servirati oglas koji bi vas mogao zanimati.

Sve oglasne pozicije dostavljamo preko Google DFP sustava za oglašavanje. Osim prikazivanja oglasa kroz naš sustav, još dodatno prikazujemo oglase i kroz sustave trećih strana. Detaljnije opisano u nastavku ovog dokumenta.

Za prilagodbu usluga

Kolačići nam pomažu i u prilagodbi usluga kako bismo otkrili potencijalne poteškoće u radu web-mjesta / aplikacija te kako bismo optimizirali i poboljšali funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija kao što je pamćenje košarice, podataka za prijavu ili jezika, prilagodba korisničkog sučelja i slično.

Kako treće strane koriste kolačiće na web-mjestima?

U nekim slučajevima možemo raditi i s trećim osobama kako bismo vam pružili što kvalitetnije usluge na našim web-mjestima / aplikacijama. Web-mjesta Društva koriste alate za mjerenje posjećenosti trećih osoba poput DotMetrics Audience i Google Analytics.

Također, drugi oglašivači i druge poslovne organizacije mogu koristiti vlastite kolačiće kako bi prikupile podatke o vašoj interakciji na web-mjestima / aplikacijama i mjerenje učinkovitosti njihovih oglasa.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari (Desktop)

Safari (Mobile)

Android Browser

Opera

Opera Mobile

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)

Internet Advertising Bureau (US)

Internet Advertising Bureau (EU)

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER

Društvo šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik suradnje (pretplatnici, sudionici u nagradnim igrama i nagradnim natječajima) i koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Društva imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Društvo će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes Društva.

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Društva. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, primjerice za komunikaciju koja se odnosi na preuzimanje proizvoda, prodajne transakcije, dobitak u nagradnoj igri u kojoj ste sudjelovali, izjave o pridržavanju zakonskih obveza i (kad je to dopušteno zakonom).

Za isporuke Newslettera Društvo može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, Društvo neće Vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na Newsletter, dijeliti sa trećim stranama.

SIGURNOST

Društvo poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.liberoportal.hr , a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA

Ova pravila definiraju kako Društvo prikuplja i upotrebljava Vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja. Osobni podaci će se upotrebljavati sukladno niže propisanim pravilima.

Slanjem osobnih podataka potrebnih uz zapošljavanje ili prijavu za posao dobrovoljno ustupate osobne podatke Društvu.

Prikupljanje osobnih podataka. Društvo zahtijeva određene podatke, uključujući one o obrazovanju i radnom iskustvu, kontaktne podatke, kvalifikacije radna mjesta za koja prijavljujete. Potrebni su i neki dodatni/detaljniji podaci kao što su životopis; preporuke za zaposlenje i slične.

Nadalje, Društvo može prikupljati podatke od trećih strana, tijekom provjera ispravnosti ustupljenih podataka od strane kandidata (npr. radi provjere valjanosti diplome, radnog iskustva i/ili preporuka).

Povjerljivi osobni podaci. Društvo tijekom zapošljavanja neće tražiti ni zahtijevati osjetljive osobne podatke (npr. o vjerskoj pripadnosti, zdravstvenom stanju, spolnoj orijentaciji ili političkom opredjeljenju).

Dobrovoljno otkrivanje. Osobne podatke tijekom procesa zapošljavanja daju se na raspolaganje Društvu dobrovoljno. Društvo će tražiti samo neophodne podatke potrebne za pravilan i sa zakonom usklađen postupak zapošljavanja.

Upotreba osobnih podataka. Podaci se mogu upotrijebiti kako bismo s vama komunicirali, za upravljanje postupkom za odabir kandidata i zapošljavanje te za pridržavanje korporacijskih, pravnih i zakonskih propisa. Ako ostvarite pravo na zaposlenje, vaše podatke možemo upotrijebiti za zapošljavanje i korporacijsko upravljanje.

Primatelji podataka i dijeljenje s trećim stranama. Društvo Vaše osobne podatke može podijeliti interno te s pružateljima uslugama i drugim trećim stranama ako je to potrebno u postupku odabira kandidata, zapošljavanja, korporacijskog upravljanja, nabave te pravnih ili zakonskih obaveza, za odgovaranje na zahtjeve javnog sektora ili uprave, u svrhe državne sigurnosti i/ili provođenja zakona. Društvo takve pružatelje usluga i treće strane obvezuje da čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka te da osobne podatke upotrebljavaju samo u skladu sa specifičnom namjenom zbog koje su otkriveni.

Sigurnost i povjerljivost. Društvo održava visoku razinu administrativnih, fizičkih i tehničkih mjera sigurnosti dizajniranih za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka te isto zahtijeva i od svojih pružatelja usluga. Zaposlenici Društva koji radi opisa svog posla mogu pristupiti osobnih informacijama moraju čuvati povjerljivost takvih podataka.

Društvo može primijeniti sigurnosne postupke u svojim objektima i na svojim računalnim sustavima kako bi nadzirao i održavao sigurnost. Svaki nadzor objekata, sustava ili imovine Društva odvija se u skladu s primjenjivim zakonima.

Vaše dužnosti. Svaki kandidat je odgovoran za podatke koje dostavlja Društvu. Svi podaci moraju bit točni, istiniti, precizni, te ni na koji način zavaravajući. Kandidati moraju osigurati da poslani podaci ne sadrže neprikladan, klevetnički ili sadržaj koji krši prava trećih strana. U slučaju kada se dostavljaju osobni podaci druge osobe (npr. osoba koja može dati preporuku) kandidat je odgovoran osobu, čije podatke dostavlja, blagovremeno obavijestiti i dobiti pristanak.

PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE

Podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima TELE - 5 d.o.o. dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka:

1. TELE - 5 d.o.o.
Masarykov put 3c, 20 000 Dubrovnik
OIB: 88361916371

Društvo zadržava pravo prijenosa osobnih podataka unutar svoje poslovne grupe, kao i trećim stranama, poštujući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika.

Prijenos osobnih podataka se provodi ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:

Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;

Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika;

Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika;

Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;

Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;

Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika;

Prijenos je neophodan radi povezanosti poslovnih procesa unutar poslovne grupe.

S ciljem učinkovitog obavljanja poslovanja, potrebno je prenositi osobne podatke iz jednog od gore nabrojanih društava u drugo. U tim slučajevima, društvo TELE - 5 d.o.o. je odgovorno za zaštitu osobnih podataka koji se prenose.